Blackmood

Kalite Politikamız

• Topluluk şirketlerinin ve onların müşterilerinin talep ve beklentilerini anlamak, uygun şekilde karşılayarak memnuniyetlerini sağlamak ve sürekli iyileştirmek, 

• Paydaşlarımıza hizmet sunumlarımızda, şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek, 

• Hizmet ve yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde, mevcut kalite yönetim sistemlerimizin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve sürekli iyileşmesini sağlamak, 

• Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimizde ulusal ve uluslararası standartlara ve mevzuatlara uyum sağlamak, 

• Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlamak, 

• Şirket kalite ve hedef ve programlarını oluşturarak gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almaktır.